Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

Παραπληροφόρηση από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου !

Στη φωτογραφία, απόσπασμα από την επιστολή που μας έστειλε το Γραφείο Τύπου με υπογραφή της εντεταλμένης συμβούλου Ρένας Χαλιώτη. Ανακριβώς η κ.Χαλιώτη ισχυρίζεται ότι «το Μουσείο Βορρέ διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε εδόθησαν βιβλία» (του Τζων και Αμαλίας Βορρέ) στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το Μουσείο Βορρέ διαψεύδει την πληροφορία, δηλώνει ότι δεν έδωσε τέτοια διαβεβαίωση και ότι η δωρεά υπήρξε.

Από το Μουσείο Βορρέ, μας διευκρίνισαν ότι κάποιοι από την Δημοτική Βιβλιοθήκη τους πήραν τηλέφωνο και ρώτησαν εάν το Μουσείο Βορρέ, έχει δωρίσει βιβλία στον Δήμο Αμαρουσίου, και το Μουσείο απάντησε όχι.

Το Μουσείο βεβαίως δεν έχει κάνει τέτοια δωρεά, αλλά εμείς δεν μιλάμε για το Μουσείο το οποίο ιδρύθηκε το 1983.

Την δωρεά έκαναν οι Τζων και Αμαλία Βορρέ, όταν ζούσαν και όταν δεν υπήρχε το Μουσείο. 

Το Μουσείο Βορρέ, διαβεβαιώνει ότι για το θέμα της δωρεάς, ισχύει ό,τι αναφέρεται στα Πρακτικά από τον Ίωνα Βορρέ ανεψιό του Τζων Βορρέ. 

Συγκεκριμένα στην σελίδα 314 ο Ίων Βορρές αναφέρει «ο θείος μου δημιούργησε την πρώτη βιβλιοθήκη στο Μαρούσι δωρίζοντας εκατοντάδες βιβλία...». Τα πρακτικά υπάρχουν στην Βορέειο και θα έπρεπε η κ.Χαλιώτη να τα έχει διαβάσει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου